<Geri  Son Dakika
<Breaking News
AramaTR  Search Gazete-Newspapers Basın-TurkishPress YabancıBasın-News Sohbet-Chat
ABD-USA

Sinema-Film

Sağlık  Health Oyun-Games   Trivia Eğlence  Entertainment Spor-Sports
English HomePage Çocuk-Kids

Gezi   Travel

Öğrenci  Reference Müzik-Music PopülerSite   TopSites

           DEVLET & POLİTİKA - GOVERNMENT & POLITICS

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu
Turkish Grand National Assembly
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gn. Md.
Government Institutions
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı
T.C. Başbakanlık
Genelkurmay Başkanlığı
Ankara Belediyesi
Cumhurbaşkanlığı
Yabancı Basın Özetleri
Elektronik Resmi Gazete
Müsteşarlık Yayınları
T.C. Anayasası
Sanal Mevzuat
Sandık
Yerel Seçim
Sol Seçenek
Sosyal Demokrasi
Jeopolitik
Ermeni Sorunu
Biz Kaç Kişiyiz Sivil Toplum Platformu
Valilikler - İller
Oy Pusulası (Geçersiz ve Boş)
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Demokratik Sol Partisi (DSP)
Demokrat Parti (DP)
Doğru Yol Partisi (DYP)
Anavatan Partisi (ANAP)
Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR)
İşçi Partisi (IP)
Genç Parti (GP)
Halkın Yükselişi Partisi (HYP)
Hürriyet ve Değişim Partisi
Bağımsız Cumhuriyet Partisi (BCP)
Büyük Birlik Partisi (BBP)
Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP)
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
Liberal Demokrat Partisi (LDP)
Yurt Partisi (YP)
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP)
Saadet Partisi (SP)
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
Demokratik Toplum Partisi
Millet Partisi (MP)
Aydınlık Türkiye Partisi (ATP)
Türkiye Komünist Partisi (TKP)
Ülkü Ocakları
Memurlar
Vekilin Karnesi

RESMİ KURUMLAR
TRT
Resmi Gazete
Anadolu Ajansı
Directorate General of Press & Information
Basın Yayın & Enformasyon Genel Müdürlüğü
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu
Devlet İstatistik Enstitüsü
Devlet Planlama Teşkilatı
Milli Eğitim Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı (Ministry of Foreign Affairs)
Ekonomi Bakanlığı
Kültür Bakanlığı (Ministry of Culture)
Maliye Bakanlığı (Ministry of Finance)
Maliye Bakanlığı Gelirler Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Turizm Bakanlığı (Ministry of Tourısm)
Ulaştırma Bakanlığı
Adalet Bakanlığı
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Sayıştay
Diyanet İşleri Başkanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Çevre Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
Adli Sicil
Orman Bakanlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Internet Üst Kurulu
Ulusal Enformasyon Master Planı Çalışmaları
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Anıtkabir
Botaş-Boru Hatları ve Petrol Taşıma
Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü
İlksan
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Toplu Konut İdaresi
Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gn.Md.
Milli Savunma Bk. Askeralma Dairesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Türk Standartları Enstitüsü
Türk Şeker İşletmeleri
Türk Telekom Müdürlüğü
Telekomünikasyon Kurumu
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Türk Silahlı Kuvvetleri
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Harp Akademileri Komutanlığı
Türk Jandarma Genel Müdürlüğü
Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
Türkiye Bilimler Akademisi
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurulu
Türk Patent Enstitüsü
Yüksek Öğretim Kurulu
Atatürk Dil Tarih Kurumu
Milli Kütüphane
Devlet Lisan Okulu
Sermaye Piyasası Kurulu
Halk Bankası Genel Müdürlüğü
Emlak Bankası Genel Müdürlüğü
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
Istanbul Menkul Kıymetler Borsası
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İdaresi
Hazine Müsteşarlığı
Darphane
Vakıfbank
Merkez Bankası Genel Müd.
Eximbank
Istanbul Defterdarlığı
Güneydoğu Anadolu Projesi-GAP
Black Sea Economic Cooperation
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müd.
Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı
Devlet Tiyatroları
Emekli Sandığı
Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel-İETT
Futbol Federasyonu Başkanlığı
Maden Tetkik Arama
Istanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi-İSKİ
Belediye Hizmetleri
Gümrük Müsteşarlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
BAĞ-KUR
Sosyal Sigortalar Kurumu
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Deprem Araştırma Dairesi
Tekel
Esenboğa Havalimanı
Atatürk Havalimanı
Istanbul Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık & Organize Suçlarla Mücadele Dairesi
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü
Posta İşletmesi Genel Md.
TCDD Genel Müdürlüğü
Türkiye Elektrik Dağıtım
Turkish Electricity Utility
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı
Satcom
Milli Piyango İdaresi
Internet Üst Kurulu
Istanbul Gaz Dağıtım
Garp Linyitleri İşletmesi
Ankara Su ve Kanalizasyon Gn. Md.
Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Gn. Md.
Karayolları Genel Müdürlüğü
Demiryolları Genel Müdürlüğü
PTT
Telsiz Genel Müdürlüğü
Başbakanlık Yönetim Bilişim Sistemi
www.tbmm.gov.tr 
www.turkiye.gov.tr 
www.ysk.gov.tr 
www.tbmm.gov.tr 
www.nvi.gov.tr 
www.mfa.gov.tr/grupc/cd/cda/gover.htm 
www.cankaya.gov.tr 
www.basbakanlik.gov.tr
www.tsk.mil.tr
www.ankara-bel.gov.tr
www.baskan.tv
www.foreigntrade.gov.tr/basin
www.rega.com.tr
www.foreigntrade.gov.tr/yayin
www.tbmm.gov.tr/anayasa.html
www.sanalmevzuat.com.tr 
www.sandik.org 
www.yerelsecim.com
www.solsecenek.com 
www.sosyaldemokrasi.org 
www.jeopolitik.org
www.ermenisorunu.gen.tr 
www.bizkackisiyiz.com 
www.byegm.gov.tr/linkler/iller.htm 
www.egitimhane.com 
www.chp.org.tr
www.mhp.org.tr
www.dsp.org.tr
www.dp.org.tr 
www.dyp.org.tr
www.anap.org.tr
www.hakveesitlik.org 
www.ip.org.tr
www.gencparti.org
www.hyp.org.tr 
www.hurparti.org.tr
www.bcp.org.tr 
www.bbp.org.tr
www.shp.org.tr 
www.btp.org.tr 
www.ldp.org.tr
www.yurtpartisi.org.tr
www.odp.org.tr
www.sp.org.tr 
www.akparti.org.tr 
www.dtpgm.org.tr 
www.milletpartisi.org.tr 
www.atp.org.tr 
www.tkp.org.tr 
www.ulkuocaklari.org.tr 
www.memurlar.net 
www.vekilinkarnesi.com 

BAKANLIKLAR VE BAĞLI BİRİMLER
www.trt.net.tr
www.rega.com.tr 
www.anadoluajansi.gov.tr 
www.byegm.gov.tr
www.byegm.gov.tr
www.tib.gov.tr 
www.calisma.gov.tr
www.icisleri.gov.tr
www.tuik.gov.tr
www.die.gov.tr
www.dpt.gov.tr
www.meb.gov.tr
www.tarim.gov.tr
www.mfa.gov.tr
www.ekonomi.gov.tr
www.kultur.gov.tr 
www.maliye.gov.tr
www.gelirler.gov.tr 
www.saglik.gov.tr
www.sanayi.gov.tr
www.turizm.gov.tr
www.ubak.gov.tr
www.adalet.gov.tr
www.anayasa.gov.tr 
www.yargitay.gov.tr
www.danistay.gov.tr 
www.sayistay.gov.tr 
www.diyanet.gov.tr
www.msb.gov.tr
www.enerji.gov.tr 
www.cevre.com.tr
www.bayindirlik.gov.tr 
www.emniyet.gov.tr 
www.mit.gov.tr
www.adli-sicil.gov.tr
www.orman.gov.tr
www.nvi.com.tr
http://kurul.ubak.gov.tr
www.tuena.tubitak.gov.tr
www.ssm.gov.tr
www.ssgm.gov.tr
www.anitkabir.gov.tr
www.botas.gov.tr
www.todaie.gov.tr
www.ilksan.gov.tr
www.dsi.gov.tr
www.toki.gov.tr
www.adli-sicil.gov.tr
www.bumko.gov.tr
www.deik.org.tr 
www.dhmi.gov.tr
www.asal.msb.gov.tr
www.oib.gov.tr
www.tpao.gov.tr
www.tse.org.tr
www.turkseker.gov.tr
www.telekom.gov.tr
www.telekomkurumu.gov.tr 
www.dtm.gov.tr 
www.mgk.gov.tr 
www.tsk.mil.tr/deniz/index.asp
www.tsk.mil.tr
www.tsk.mil.tr/hava/index.asp
www.tsk.mil.tr/sahil/index.asp
www.harpak.tsk.mil.tr
www.tsk.mil.tr/jandarma/index.asp
www.tsk.mil.tr/kara
www.ohal.gov.tr
www.tuba.gov.tr
www.osym.gov.tr
www.tubitak.gov.tr
www.turkpatent.gov.tr 
www.yok.gov.tr
www.ttk.gov.tr
www.mkutup.gov.tr
www.devletlisan.gov.tr
www.spk.gov.tr
www.halkbank.com.tr
www.emlakbank.com.tr
www.zerbank.com.tr
www.imkb.gov.tr
www.kosgeb.gov.tr
www.treasury.gov.tr
www.darphane.gov.tr
www.vakifbank.com.tr
www.tcmb.gov.tr
www.eximbank.gov.tr
www.ist-def.gov.tr
www.gap.gov.tr
www.bsec.gov.tr
www.basbakanlik.gov.tr
www.shcek.gov.tr
www.kssgm.gov.tr
www.aile.gov.tr
www.devtiyatro.gov.tr
www.emekli.gov.tr
www.basbakanlik.gov.tr
www.meteor.gov.tr
www.khgm.gov.tr
www.iett.gov.tr
www.tff.org.tr
www.mta.gov.tr
www.iski.gov.tr
www.belediyehizmetleri.com
www.gumruk.gov.tr
www.tapu.gov.tr
www.bagkur.gov.tr
www.ssk.gov.tr
www.kyk.gov.tr
www.deprem.gov.tr
www.tekel.gov.tr
www.esenboga-ubs.dhmi.gov.tr
www.dhmiata.gov.tr
www.iem.gov.tr
www.kom.gov.tr
http://yuce.mt.gov.tr/KUGM.htm
http://yuce.mt.gov.tr/pigm.htm
http://yuce.mt.gov.tr/tcdd.htm
www.tedas.gov.tr
www.teas.gov.tr
www.tika.gov.tr
www.satcom.gov.tr
www.millipiyango.gov.tr 
www.mt.gov.tr/kurul
www.igdas.com.tr
www.garplinyitleri.gov.tr
www.aski.gov.tr
www.ego.gov.tr
www.kgm.gov.tr
www.tcdd.gov.tr 
www.ptt.gov.tr 
www.tgm.gov.tr
www.bybs.gov.tr