<Geri  Son Dakika
<Breaking News
AramaTR  Search Gazete-Newspapers Basın-TurkishPress YabancıBasın-News Sohbet-Chat
ABD-USA

Sinema-Film

Sağlık  Health Oyun-Games   Trivia Eğlence  Entertainment Spor-Sports
English HomePage Çocuk-Kids

Gezi   Travel

Öğrenci  Reference Müzik-Music PopülerSite   TopSites

   ŞİRKET ARAŞTIRMA - BUSINESS RESEARCH

Türkiye İhracatçılar Meclisi
Linked In-Social Networking
Global Trade-Ali Baba
Marka Tescil İşlemleri
Fuar Ara
Fuar Alanı
Bilgi Türkiye
Turkish American B2B
Turkey Business Central
KobiDer

Sponsorluk Bankası
Kamu Kurum & Kuruluşlarının İhale Bülteni
Domain Name Information Search
Domain Name Search-Network Solutions
Country-Code (two letter) Top Level Domains
İhale Mevzuati
İhale
Turkish Exporters Directory
B2B
Türkiye İhracatcılar Mejlisi
Yapı Rehberi
Firma Arama
Fuarlar
Fuar Takip
İl Rehberi
The Biz Seeker-Turkey
Turkey-Web
Türk Index
Turkey Business
Company Research Tool
Turkish Companies in Europe
Sanayi Rehberi
Sektorel Fuar & Rehber
Türk Telekom
İhracat Geliştirme Etüd Merkezi
Başbakanlık D
ış Ticaret Müsteşarlığı
Firma Ara
Kobi Türkiye
Kobi-Efor
Kobiline
Kobinet
Çin İhrac Malları Fuarı
Meslek Rehberi
Nasıl Bulurum
Şirketim
e-Firmalar Rehberi
e-Turkey Rehberi
Sanayi Sitesi
Directory Turk
Turkish Foreign Trade & Tourism Center
Turkish Exporters
Turkish Importers
İzmir Ticaret Odası-World Trade Partners
E-kolay Sarısayfalar
Firma Kayıtları
ExpoTurk
Afeks Uluslararası Ticari Fuarları
Sektorel Sanal Fuar
TÜYAP Fairs & Exhibitions
Lütfi Kırdar Convention & Exhibition Center
FGS Trade Fairs

Istanbul Chamber of Jewelry
Ready-To-Wear Fair (Hazır Giyim Fuarı)
Konsept Fuar

Textile Turk
Turkish Leather
Tekstil Rehber
Istanbul Textile Exporter's Association
Turkey Business
Business in Turkey
Business-With-Turkey
Türk Pazar
Firma Arama Rehberi
Turk Firms
Ankara Rehberi
Avrupa Pazarına E-ticaret Kapısı
Wec-Net
MedyaText
Türk-Web
Izmir 2000
Gaziantep Ticaret
Bilkent Yardım
Kadın Şirketleri
Nerede
Sanayi Sitesi
TürkNet
Borsacılar
Nakliye Rehberi
Telekomünikasyon & Enerji Hizmetleri
Top 100 Firma
Meslek Rehberi
Doğu Türkiye Yabancı Marka Üreticileri
Kotonline
İnşaat Endüstrisi
Ipo
Otomobil
Business Türkiye
Business Istanbul
Business Ankara
Business İzmir
Textile Türkiye
Trabzon Ticaret
Otomasyon Türk
Makina Türk
Türkiye CD-ROM
Ankara Firmalar CD-ROM
Firmalar & İş Yerleri Rehberi
European Business Directory Turkey
IBS Research & Consultancy in Turkey
Mediterranean-Caspian Analysis
World Chambers of Commerce
Global Business Web
Trade Opportunities
Business Resources
TradePort
Business Search Engine
International Trade Center

International Business Resources
Thomas Register Corporate Info
Thomas Register Regional
Corporate Information
Hoovers
Vault Researching Companies
Researching Companies
US Companies Online
Brint
Global Telephone Directory
Worldwide Directory
CompanySleuth
Dow-Jones Business Directory
Commercial News USA
World Wide Yellow Pages
AnyWho Phone Directory
Switchboard Phone Directory
SuperPages
The Yellow Pages
City Search
People Finder Directory Infospace
International Business
Expo Guide
TheBizTracer
Tech Expo
Investors
BusinessWire
411 Info
Business Finder
 People Yahoo
Who Where Lycos
iAtlas
Grail Search
Export Hotline
UK Enterprise Zone
TheBiz UK
Finding People & Organizations in the UK
Scoot UK
Company Finder
RealNames
192.com
Dun & Bradstreet
Fitch Ratings
Standard & Poor's
Dialog
Free Edgar USA Company Info
Phone Numbers
Internet Address Finder
Country Telephone Directories
Big Yellow
ABII
All Whois
Ask Reggie
Corporate Location
International Companies Annual Reports
Standard & Poors 500
ZDNet Technology Company Finder
The Biz
Four 11 White Pages
ICANN
Alan Adı Sorgulaması
Dot Com Directory
Domain Name Search
Global Business Search
Global Directory
Information Please
555-1212 US Directory
Great Info-USA
NYSE Listed Companies
Commerce Inc
Industry Link
Corporate Reports
Corporate Reports
Fortune 500
Inc 500
Franchise
Franchise Info
World Franchising
Franchising Consultant
Franchise Net
10kWizard
A Source
Business
Industry Data Profiles
Business Journals
Business Links
Info for Professionals
Industry/Manufacturing Search
BizWeb
Business Seek
Canadian Companies
Worldwide Business Associations
BizOffice
Worldwide Trade Show Guide
Company Link
European Company Addresses
US Business Advisor
Far Eastern Economic Review
Business Information Sources
Research Index
European Business Register
European Central Bank
IMF/World Bank Libraries
International Documents
International Political Economy Network
KnowX
Credit FYI
Business Tools
Business Tool Kit
www.tim.org.tr 
www.linkedin.com
www.alibaba.com
www.turkticaret.net 
www.fuarara.com 
www.fuaralani.com 
www.bilgiturkiye.com/index 
www.turkishb2b.com 
www.turkeybusinesscentral.com
www.kobider.org.tr
www.sponsorlukbankasi.com
www.ihalebulteni.com 
www.internic.net/whois.html

www.networksolutions.com/whois/index.jsp
www.uwhois.com/cgi/domains.cgi?User=NoAds
www.ihalemevzuati.com 
www.ihale.gen.tr
www.foreigntrade.gov.tr/english

www.globalmt.net
www.tim.org.tr 
www.yapirehberi.net 
www.tarabul.info
www.interteks.com 
www.fuartakip.com 
www.ilrehberi.com
www.thebizseeker-turkey.com 
www.turkey-web.com 
www.turkindex.com
www.turkeybusiness.com
www.turkeybrowser.com 
www.ticaretrehberi.com/avrupa/index.htm
www.sanayirehberi.com
www.sektorel.com 
www.telekom.gov.tr 
www.igeme.org.tr
www.dtm.gov.tr 
www.firmaara.com 
www.kobiturkiye.com 
www.kobi-efor.com.tr 
www.kobiline.com 
www.kobinet.org.tr
www.cinihracmallarifuari.com
www.meslekrehberi.com
www.nasilbulurum.com 
www.sirketim.com 
www.e-firmalar.com 
www.e-turkey.org 
www.telerehber.com/sanayisite/index.htm 
www.buynowfromturkey.com
www.turkex.com 
http://turkex.com/exporters 
http://turkex.com/importers 
www.izto.org.tr/twp 
www.e-kolay.net/sarisayfalar
www.istanbul.com
www.expoturk.com
www.afeks.com 
www.fgsfair.com.tr 
www.tuyap.com 
www.icec.org
www.fgsfair.com.tr
www.iko.org.tr
www.iffair.com
www.konseptfuar.com

www.textileturk.net
www.turkishleather.com 
www.tekstilrehber.com 
www.itkib.org.tr 
www.telerehber.com
www.businessinturkey.org 
www.business-with-turkey.com 
www.turkpazar.com
www.firma.gen.tr
www.turkfirms.com
www.ankararehberi.gen.tr 
www.trvision.com
www.wec-net.com.tr
www.medyatext.com.tr/tekstil
www.turk-web.com
www.izmir2000.com
www.tianet.net 
http://yardim.bilkent.edu.tr
www.kadinsirketleri.com
www.nerede.com/11
www.turkiyesanayi.com/index.htm
www.turk.net/Sirketler
www.borsacilar.com/linkler
www.nakliyerehberi.com
www.teder.org.tr 
www.usconadana.org.tr/seatop100b.html
www.meslekrehberi.com 
www.itkib.org.tr/Res800/Arge
www.kotonline.com
http://insaat.net
www.ipo.com.tr/site/endtas
www.tb.net.tr/trk/oto.htm
www.businessturkiye.com 
www.businessistanbul.com 
www.businessankara.com 
www.businessizmir.com 
www.textileturkiye.com 
www.trabzonticaret.net
www.otomasyonturk.com 
www.makinaturk.com 
www.bol.com.tr 
www.ankaravista.com 
www.myrehber.com 
www.europages.com
www.ibsresearch.com 
www.oxfordbusinessgroup.com 
www.worldchambers.com 
www.globalbusinessweb.com
www.ibrc.bschool.ukans.edu
http://globaledge.msu.edu/ibrd/ibrd.asp 
www.tradeport.org
www.kompass.com
www.intracen.org
http://ciber.bus.msu.edu/busres.htm
www.thomasregister.com 
www.thomasregional.com
www.corporateinformation.com
www.hoovers.com
www.companiesonline.com
www.vault.com 
www.jobs.com 
www.brint.com
www.infobel.com/World 
http://global.worldpages.com/business 
www.companysleuth.com
http://businessdirectory.dowjones.com
www.cnewsusa.com 
www.yellow.com 
www.anywho.com 
www.switchboard.com 
www.superpages.com 
www.theyellowpages.com
www.citysearch.com 
www.infospace.com 
www.internationalist.com 
www.expoguide.com 
www.thebiztracer.com 
www.techexpo.com 
www.investors.com 
www.businesswire.com 
www.411.com 
www.bigfoot.com 
http://people.yahoo.com 
www.whowhere.lycos.com 
www.iatlas.com 
www.grailsearch.com
www.exporthotline.com
www.enterprisezone.org.uk
www.thebiz.co.uk 
www.bt.com/phonenetuk
www.scoot.co.uk
www.zdnet.com/companyfinder
www.realnames.com
www.192.com
www.dnb.com
www.fitchratings.com 
www.standardandpoors.com 
www.dialog.com
www.freeedgar.com
www.phonenumbers.net
www.iaf.net
www.teldir.com/eng
www.bigyellow.com
www.abii.com
www.allwhois.com
www.askreggie.com
www.corporatelocation.com
www.carol.co.uk
www.spglobal.com/500mainframe.html
www.zdnet.com/companyfinder
www.thebiz.co.uk
www.Four11.com
www.icann.org
www.dns.metu.edu.tr
www.dotcomdirectory.com
www.networksolutions.com/catalog
http://comfind.com
www.123link.com
http://infoplease.looksmart.com
www.555-1212.com
www.greatinfo.com
www.nyse.com/listed/listed.html
http://search.commerceinc.com
www.industrylink.com
www.prars.com 
http://wsj.ar.wilink.com 
www.fortune.com/fortune/fortune500 
www.inc.com/500 
www.franchise.org 
www.franinfo.com 
http://worldfranchising.com 
www.franchisingconsultant.com 
http://frannet.com 
www.10kwizard.com 
www.asource.com
www.business.com 
www.bizminer.com 
www.bizjournals.com 
www.rescueisland.com
www.einet.net/galaxy.html 
http://mfginfo.com 
www.bizweb.com 
www.businesseek.com
www.pronet.ca
www.ibf.com/ba/ibba.htm
www.bizoffice.com 
www.tscentral.com 
www.companylink.com 
www.europages.com
www.business.gov
www.feer.com
www.dis.strath.ac.uk/business
www.researchindex.co.uk
www.ebr.org
www.ecb.int
http://jolis.worldbankimflib.org
www.library.nwu.edu/govpub
http://csf.colorado.edu/ipe
www.knowx.com 
www.creditfyi.com 
www.officedepot.com 
www.toolkit.cch.com